آموزش ویژه ورود به بازار بورس (آموزش مقدماتی)

محمد مهدی کارگر · ۸ شهریور ۱۳۹۹

کلاس اینترنتی ما (مومکا) – با توجه به سود آوری بازار بورس در این روز ها، برآن شدیم که آموزشی ویژه جهت حضور موثر در این بازار تهیه نموده و تمام تلاش خود را به منظور بهره مندی بیشتر و پربازده تر در این بازار به کار گیریم.

درباره مربی

ثبت نام نشده

پاسخ