درس ۱, تاپیک ۲
در حال پیش رفت

سوالات

درس پیشرفت
۰% تکمیل شده

۱. مفهوم علوم تجربی چیست ؟
پاسخ: مجموعه ای از دانستنی ها است که از راه تجربه و آزمایش ، درست بودن قوانین را اثبات می کند.

 

۲. علوم تجربی بر چه پایه و اساسی استوار است ؟
پاسخ: بر پایه مشاهدات استوار است. این مشاهدات از منابع گوناگون و به روش های علمی گردآوری می شوند.

 

۳. مشاهده چیست ؟
پاسخ: مشاهده نگاه هدفدار و دقیق به محیط اطراف از طریق اندام های حسی می باشد.

 

۴. علم چیست ؟
پاسخ: علم یعنی دانش و شناخت از محیط پیرامون که بخشی از زندگی ما است. علم در لغت به معنی یقین، معرفت و دانش است. دانش و آگاهی در مورد پدیده های جهان اطراف ما.

 

۵. دانشمند کیست ؟
پاسخ: کسی است که به اطراف خود با کنجکاوی و تفکر نگاه می کند و به فکر حل مسئله و یافتن راه کارهای مناسب برای آن ها است.

 

۶. مراحل روش علمی را بنویسید. 

پاسخ:

۱) مشاهده

۲) جمع آوری اطلاعات و طرح سوال

۳) فرضیه سازی (پیشنهاد راه حل)

۴) آزمایش فرضیه

۵) تکرار آزمایش

۶) نتیجه گیری (نظریه علمی)

۷. مشاهده در روش علمی یعنی چه؟

یعنی ما با استفاده از حواس پنجگانه خودمان اتفاقاتی را که می افتد حس کنیم.

۸. بعد از مشاهده در روش علمی چکار باید کرد؟

جمع آوری اطلاعات : یعنی اینکه ما اطلاعاتی را که با استفاده از حواس دریافت کردیم، یادداشت کنیم.

۹. فرضیه سازی چیست؟

پس از مشاهده و طرح سوال پاسخ یا راه حل احتمالی که مطرح می کنیم فر ضیه نامیده می شود.

۱۰. چه زمانی یک محقق یا دانشمند فرضیه می دهد؟

در این مرحله به مسئله و سوالی که برای محقق یا دانشمند پیش آمده پاسخ و یا پاسخ های احتمالی می دهد.

۱۱. چرا بعد از فرضیه سازی باید آزمایش انجام دهیم و آزمایش را چند بار تکرار کنیم؟

با انجام آزمایش، فرضیه ما پذیرفته یا رد می شود. بعضی از آزمایش ها در شرایطی درست جواب نمی دهند. پس باید چندین بار آزمایش کنیم تا مطمئن شویم .

۱۲. طرح پاسخ چیست؟

اگر نتایج آزمایش درست بودن فرضیه را تایید کرد پاسخ همان فرضیه خواهد شد در غیر این صورت باید سعی کنیم فرضیه جدید پیدا کنیم تا با آزمایش آن به پاسخ اصلی برسیم.

۱۳. چه زمانی دانشمند یا محقق می تواند نتیجه گیری کند و نظریه بدهد؟

وقتی فرضیه محقق با انجام چند آزمایش ثابت شد و به نتیجه رسید، فرضیه تبدیل به نظریه علمی می شود.

۱۴. شرط اصلی در یک فرضیه چیست؟

قابل آزمایش بودن

۱۵. در هر بررسی علمی چه چیزی سبب می­شود تا نتایج دقیق­تری کسب شود؟

تکرار آزمایش

۱۶. ارتفاع شهاب سنگ از زمین چه تاثیری در قطر دهانه گودال دارد؟

هرچه شهاب سنگ از ارتفا بیشتری به زمین برخورد کند، سرعت آن بیشتر می شود و قطر دهانه­ی گودال بزرگتر خواهد بود.

 

۱۷. عبارت « شاید من در امتحان تیزهوشان قبول شوم » بیانگر کدام مرحله ی حل مسئله است ؟
پاسخ: فرضیه سازی

 

۱۸. دانشمندان معتقدند ممکن است در سیاره ی مریخ موجود زنده وجود داشته باشد. این جمله کدام مرحله ی از حل مسئله است ؟
پاسخ: مرحله بیان دیدگاه یا نظریه

 

۱۹. « زمین اجسام را به سمت خود می کشد » بیانگر کدام مرحله از حل مسئله است ؟
پاسخ: مرحله بیان دیدگاه یا نظریه

 

۲۰. یک آزمایش خوب ، چه نوع آزمایشی است ؟
پاسخ: آزمایشی خوب است که تکرار پذیر باشد و بتوان با وسایل ساده آن را انجام داد.

 

۲۱. فرضیه سازی چیست ؟
پاسخ: پیشنهاد و راه حل های احتمالی برای حل یک مسئله یا مشکل

 

۲۲. مشاهده چه تفاوتی با دیدن دارد ؟
پاسخ: مشاهده ، دیدن همراه با فکر کردن ، دقت ، یادداشت برداری و جمع آوری اطلاعات می باشد.

 

۲۳. تعریف مشاهده کدام یک از گزینه های زیر می باشد ؟

الف) تشخیص جزئیات و طبقه بندی کردن موضوع

ب) استفاده از حواس برای دیدن و مطالعه   

ج) استفاده از ابزار برای آزمایش کردن

د) کسب اطلاعات مناسب برای افزایش دانش