گام به گام درس اول نگارش ششم ابتدایی (معرفت آفریدگار) | کلاس اینترنتی ما ( مومکا )

کلاس اینترنتی ما – پاسخ فعالیت های درس اول نگارش ششم ابتدایی که شامل املا و دانش زبانی، نگارش و کارگاه نویسندگی است در زیر آورده شده است، امید است که از آن بهره گرفته و استفاده لازم را ببرید.

گام به گام درس اول نگارش ششم ابتدایی – معرفت آفریدگار

درس اول نگارش ششم ابتدایی  املا و دانش زبانی

پاسخ فعالیت های صفحه ۱۰ نگارش ششم ابتدایی

۱- با توجه به متن درس، کلمه های مرتبط با هر واژه را بنویسید.

فارسی نگارش ششم ابتدایی درس اول

الله خداوند مخلوق گل شکوفه
پروردگار آفریدگار کردگار سرسبزی بهار جوانه
جهان خالق عید نسیم نوروز

 

۲ – با توجه به متن درس، جاهای خالی را با واژه های مناسب کامل کنید.

فارسی نگارش ششم ابتدایی درس اول

  • اندیشه کردن در کار ………… و ………… موجب روشنایی دل می گردد.

خالق و مخلوق

  • باد بهاری از طرف …………… وزیدن گرفت.

مرغزار

  • هر برگی از درختان نشانه ای از ………..… کردگار است.

معرفت (شناخت)

 


پاسخ فعالیت های صفحه ۱۱ نگارش ششم ابتدایی


۳- نوع جمله های زیر را مشخص کنید.

فارسی نگارش ششم ابتدایی درس اول

درس اول نگارش ششم ابتدایی  نگارش

پاسخ فعالیت های صفحه ۱۲ نگارش ششم ابتدایی

۱- با کلمات زیر، متنی مناسب در چند سطر بنویسید.

بهار سوسن نرگسلاله زاربیدبلبل

هنگامی که فصل بهار سر می رسد، درخت های بید و گل های سوسن و نرگس زیبایی خاصی به طبیعت می دهند و آواز بلبل ها در لاله زار طنین انداز می شود.

۲- داستان زیر را تا یک بند، ادامه دهید.

امروز شاخه ی دیگری از درخت توت شکست و بر زمین افتاد. درخت توت، آهی کشید و به درخت بید در آن سوی باغ، که کودکان، کاری به کارش نداشتند، خیره شد ………

درخت توت در دلش آرزو کرد که درخت بیدی بود در این لحظه ناگهان همه توت های شاخه هایش ریخت و سرشاخه ها یش مانند یک درخت بید مجنون به پایین خم شد باورش نمی شد تبدیل به درخت بید بزرگی شده بود چند روزی با غرور شاخه های آویزانش را به باد سپرد و خوشحال بود که کسی کارش ندارد گاهی پیرمرد ویا پیرزنی در زیر سایه اش به استراحت می پرداختند کم کم درخت حوصله اش سر رفت دلتنگ صدای کودکان شده بود کودکانی که با ذوق توت های شاخه هایش را می چیدند و با خوشحالی طعم شیرینی توت را می چشیدند و لذت می بردند با این که گاه گاهی شاخه ها می شکست ولی شور و شوق بچه ها بسیار دلنشین بود پشیمان شده بود و از خدا می خواست به حالت قبل درخت میوه داری شود تا بتواند بچه های گرسنه ای را سیر کند در این هنگام با صدای کودکی که از شاخه اش آویزان شده بود بیدار شد درست نمی دانست که چه اتفاقی افتاده ولی از اینکه برای همیشه به درخت بید تبدیل نشده بود بسیار خوشحال بود.

درس اول نگارش ششم ابتدایی  کارگاه نویسندگی

پاسخ فعالیت های صفحه ۱۳ نگارش ششم ابتدایی

فارسی نگارش ششم ابتدایی درس اول

۱- بهـار و زیباییهای آن را با کلامی زیبا توصیف کنید. در متن خود از یک یا دو بیت شـعر که در مورد فصل بهار سروده شده است، استفاده کنید.

باز هم نوروز و بهار از راه می رسد و با خود شادابی و نشا ط را بر همگان هدیه می دهد. بهار روح طبیعت دوباره آمد و زندگی را به زمین و آسمان هدیه داد. با آمدنش دوباره مرغان سحرگاه برشاخه ها نشستند و آواز شادی سر دادند دوباره شکوفه ها از روی درختان سر بر آوردند و چشمان خواب آلود خود را گشودند و با شادی بر حیواناتی که از خواب زمستانی برخاسته بودند لبخند زدند.

مژده ای دل که دگرباره بهار آمده است

خوش خرامیده و با حسن و وقار آمده است

به تو ای باد صبا می دهمت پیغامی

این پیامی است که از دوست به یار آمده است

شاد باشید در این عید و در این سال جدید

آرزویی است که از دوست به یار آمده است

آری وقتی نگاه می کنیم می بینیم حتی کوهستان هم از این تغییر و تحول خوش حال است و اشک شوق مانند جویباری از چشمانش جاری است کوهستان ثابت کرد که آرزوها همیشه دست یافتنی هستند و دانه های اشکش هم فقط به چشمه حقیقت می پیوندد.


پاسخ فعالیت های صفحه ۱۴ نگارش ششم ابتدایی


۲- با نثر ساده و روان زیبایی های محل زندگی خود را در یک بند معرفی کنید هستید 

پاسخ این سوال مربوط به خود دانش آموزان است. در بخش نظرات می توانید زیبایی های محل زندگی خود را ارسال کنید تا در قسمت پاسخ این سوال درج شود.

۳- ضرب المثل « شکر نعمت، نعمتت افزون کند » را در یک بند توضیح دهید.

شکر نعمت های الهی باعث افزایش رزق و روزی و همچنین تعالی و گشایش درهای بیشتر رحمت خدا بر روی انسان می شود.


فروشگاه اینترنتی گاروبیج

مقالات مرتبط

پاسخ