متن درس چهارم و سوالات هدیه های آسمانی پایه ششم ابتدایی ( باغ سری )

کلاس اینترنتی ما – متن کتاب درسی و سوالات درس چهارم کتاب هدیه های آسمانی پایه ششم ابتدایی به اسم باغ سری در زیر آورده شده است. امید است که از آن بهره گرفته و استفاده لازم را ببرید.

درس چهارم هدیه های آسمانی پایه ششم ابتدایی باغ سری (متن درس)

هدیه های آسمانی ششم درس چهارم

مطالب تکمیلی درس سوم هدیه های آسمانی ششم – سرور آزادگان

فُروع دین احکام عملی اسلام که یک مسلمان وظیفه دارد به آنها عمل کند.

فروع دین در برابر اصول دین قرار دارد که مراد از آن اعتقادات بنیادین دین است و باور به آنها شرط مسلمانی است.

فروع دین ۱۰ مورد است. یعنی درخت اسلام ۵ ریشه دارد و ۱۰ شاخه. این ده شاخه عبارتند از:

۱- نماز ۲- روزه ۳- زکات ۴- خمس ۵- حج ۶- جهاد ۷- امر به معروف ۸- نهی از منکر ۹- تولی ۱۰- تبری

فروع دین به وسیله دانش فقه از چهار منبع قرآن، روایات پیامبر اسلام(ص) و ائمه، عقل و اجماع به دست می‌آید.

به فتوای فقیهان، یادگیری آن بخش از فروع دین که غالبا با آنها سروکار داریم، واجب است.

در این درس به موضوع امر به معروف و نهی از منکر اشاره شد که به معنی دعوت به کار نیک و جلوگیری کردن و پرهیز از انجام کارهای ناپسند و زشت است.

درس چهارم هدیه های آسمانی پایه ششم ابتدایی باغ سری (توضیح درس)
درس چهارم هدیه های آسمانی پایه ششم ابتدایی باغ سری (سوالات متن درس)

درس چهارم هدیه های آسمانی کلاس ششم با عنوان “باغ سری” میباشد. سوالات همراه با پاسخنامه :

درس ۴ « باغ سری »

۱- ترجمه آیه زیر را کامل کنید.

« وَ لتَکُن مِنکُم اُمَّه یَدعونَ اِلَی الخَیرِ. وَ یَأمُرونَ بِالمَعروفِ وَ یَنهَونَ عَنِ المُنکَرِ وَ اُولئِکَ هُمُ المفلِحونَ »  سوره ی آل عمران، آیه ۱۰۴

باید از میان شما، جمعی باشند که …………….. را به ………….. دعوت کنند و آنها را به کارهای ……………… فرا بخوانند و از ………….. بازدارند. آنها همان رستگاران هستند.

دیگران نیکیخوبزشتی ها

۲- با توجه به معنای آیه به کار هادی و مهدی در دین چه می گویند؟ امر به معروف و نهی از منکر

۳- امر به معروف و نهی از منکر یعنی چه؟ 

امر به معروف یعنی دعوت کردن به کارهای خوب و پسندیده و نهی از منکر یعنی بازداشتن از کارهای زشت و ناپسند.

۴- امر به معروف و نهی از منکر چه اثری در جامعه دارد؟ 

امر به معروف و نهی از منکر باعث می شود که اثر گناه و کارهای زشت در جامعه کم شود و کارهای خوب و پسندیده جایگزین آن شود.

۵- تشویق به کارهای خوب چه اثری دارد؟

باعث می شود تا کارهای خوب را همه ی مردم انجام دهند و سبب همه گیری آن در جامعه خواهد شد.

۶- تذکّر در مورد کارهای بد چه ضرورتی دارد؟ 

تا کارهای بد در جامعه و بین مردم زیاد نشود و ما را گرفتار بدی نکند.

۷- مثال هایی از جملاتی که به امر به معروف و نهی از منکر و هر دوی آن ها مربوط است بیان کنید؟ 

امر به معروف: مدرسه خانه دوم ماست؛ در حفظ تمیزی و زیبایی آن بکوشیم. خوش قول و خوش رفتار باشید تا همه شما را دوست داشته باشند.

نهی از منکر: غیبت در کار دیگران تجسّس نکنید. هر دو: به نماز نگو کار دارم؛ به کار بگو وقت نماز است.

۸- اگر کسی خطایی کند، شما چه می دانید؟ با مهربانی به او تذکر می دهیم.

۹- اگر شما خطا کندی، دوست دارید چگونه شما را متوجه خطایتان بکنند؟ با خوبی و مهربانی

۱۰- به کدام یک باید لبخند زد و به کدام یک باید اخم کرد؟ به کارهای خوب لبخند می زنیم و به کارهای بد اخم می کنیم.

۱۱- کدام یک را باید تشویق کرد؟ به کدام یک باید تذکر داد؟ تشویق برای کار خوب است و تذکر برای کار بد است.

۱۲- استاد حسن زاده آملی درباره امر به معروف و نهی از منکر چه فرمودند؟

اگر امر به معروف هم می خواهی بکنی، خیلی آهسته، مثل آینه باش! آینه داد نمی زند: یقه ات بد است! وقتی رو به روی آینه می ایستی، جیغ نمی کشد: چرا موی سرت این جوری است؟! سکوت محض است، هیچ کس خبردار نیست جز تو و آینه …

درس چهارم هدیه های آسمانی پایه ششم ابتدایی باغ سری (پاسخ فعالیت ها)

📚 گام به گام هدیه ششم
🔴 جواب فعالیت های درس ۴ : باغ سری

تدبّر کنیم | هم‌خوانی | کامل کنید | برایم بگو | ایستگاه فکر و دیگر فعالیت ها

برایم بگو (صفحهٔ ۲۸ کتاب درسی)

هادی و مهدی برای آگاه کردن بچّه‌ها چه کارهای دیگری می‌توانستند انجام دهند؟
از بزرگ‌تر کمک می‌خواستند و عاقبت بد این کاررا بیان می‌کردند.
پیشنهاد بازی در مکان دیگری را می‌دادند.


تدبّر کنیم (صفحهٔ ۲۹ کتاب درسی)

این آیه را بخوانید.

وَ لتَکُن مِنکُم اُمَّئٌ یَدعونَ اِلَی الخَیرِ
وَ یَأمُرونَ بِالمَعروفِ وَ یَنهَونَ عَنِ المُنکَرِ وَ اُولٰئِکَ هُمُ المُفلِحونَ

پاسخ: باید از میان شما، جمعی باشند که دیگران را به نیکی دعوت کنند و آنها را به کارهای خوب فرا بخوانند و از زشتی‌ها بازدارند. آنها همان رستگاران هستند.

  • با استفاده از این کلمه‌ها ، ترجمه‌ی آیه را کامل کنید: خوب ؛ نیکی ؛ دیگران ؛ زشتی‌ها
  • با توجّه به معنای آیه به کار هادی و مهدی در دین چه می‌گویند؟ امر به معروف و نهی از منکر

بررسی کنید (صفحهٔ ۲۹ کتاب درسی)

کدام‌یک از جملات به « امر به معروف » و کدام‌یک « نهی از منکر » مربوط است؟

به نماز نگو کار دارم؛ به کار بگو وقت نماز است.

امر به معروف

مدرسه، خانه‌ی دوم ماست؛ در حفظ تمیزی و زیبایی آن بکوشیم.

امر به معروف

خوش قول و خوش رفتار باشید تا همه شما را دوست داشته باشند.

امر به معروف

در کار دیگران تجسّس نکنید.

نهی از منکر


گفت و گو کنید (صفحهٔ ۳۰ کتاب درسی)

– اگر کسی خطایی کند، شما چه می‌کنید؟

با رعایت ادب واحترام طوری که به شخصیت فرد خطا کار لطمه‌ای وارد نشود وخیلی دوستانه اشتباه او را به وی تذکر می‌دهیم و از او می‌خواهیم که آن کار زشت و ناپسند را تکرار نکند.
– اگر شما خطا کنید، دوست دارید چگونه شما را متوجّه خطایتان بکنند؟ 

به دو از هر گونه خشم و خشونت، خطای من را تذکر دهند زیرا شاید به عاقبت کاری که انجام می‌دادم آگاه نبوده‌ام و این تذکر باعث آگاهی من شود.


ایستگاه فکر (صفحهٔ ۳۰ کتاب درسی)

  • تشویق به کارهای خوب چه اثری دارد؟ باعث می‌شود تشویق شوندگان، به کارهای خوبشان ادامه دهند و دیگران نیز به پیروی از آنها به کار های خوب روی آورند.
  • تذکّر در مورد کارهای بد چه ضرورتی دارد؟ ضرورت آن این است که اثر گناه و کارهای بد را در جامعه کم می‌کند و کسانی که کارهای بد انجام می‌دهند نسبت به کارهای زشتشان آگاه می‌شوند تا کارهای زشت و بدشان را تکرارنکنند.

اگر امر به معروف هم می‌خواهی بکنی، خیلی آهسته،

مثل آینه باش!

آینه داد نمی‌زند: یقه‌ات بد است!

وقتی روبه روی آینه می‌ایستی، جیغ نمی‌کشد: چرا موی سرت این جوری است؟!

سکوت محض است، هیچ کس خبردار نیست جز تو و آینه…

استاد حسن زاده آملی

فروشگاه اینترنتی گاروبیج

مقالات مرتبط

پاسخ