به گزارش پایگاه خبری نشان هر کشور با اماکن دیدنی مربوط به خودش معروف و مشهور شده است، عجایبی که گاهی به واسطه تغییرات طبیعی خلق شدند و گاهی ساخته و دست‌ساز بشر است. مانند  زیباترین فرودگاه جهان در وسط دریا، که در جزیره Agatti هند قرار دارد. باند این فرودگاه از دریا عبور کرده و خلبان می‌بایست هواپیما را در مرکز دریا فرود آورد.

زیباترین فرودگاه جهانزیباترین فرودگاه جهان