رشته ریاضی و فیزیک را دریابیم

ریاضی و فیزیک

کلاس اینترنتی ما (مومکا) – یکی از وظایف خطیر آموزش وپرورش توزیع متوازن رشته ای دانش آموزان در شاخه و رشته تحصیلی به مانند ریاضی و فیزیک متناسب با نیاز جامعه وبازار کار است. در سند تحول بنیادین بر هدایت دانش آموزان به رشته ها، حرف ومهارت های مورد نیاز آینده کشور متناسب با استعدادها وعلاقه و توانمندی های آنان تاکید دارد و ماده ۶۶ برنامه ششم توسعه نیز برایجاد توازن در سهم آموزش های مهارتی ونظری تاکید شده است.

آموزش و پرورش به عنوان یک نهاد اجتماعی مهم همواره برسایر نهادهای اجتماعی تاثیر گذار است و از شرایط و وضعیت سایر نهادها نیز تاثیر پذیر است لذا علل وعوامل اجتماعی سبب شده آموزش وپرورش در توزیع دانش آموزان بویژه در گرایش به رشته ریاضی با چالش مواجه شود و اختلاف معنادار متقاضیان رشته های تحصیلی به ویژه علوم تجربی در مقایسه با سایر رشته های تحصیلی قابل تامل است و همچنین کوچ تعداد زیادی دانش آموزان ساعی و طراز اول سایررشته ها به رشته تجربی بر سطح علمی فارغ التحصیلان رشته های مهندسی تاثیر گذار بوده و صد البته اعتبار دانشگاههای طراز اول صنعتی همچون شریف ، امیر کبیر و اصفهان و…در گرو تلاش نخبگانی است که در رشته ی ریاضی فیزیک تحصیل نموده اند و دررشته های فنی و مهندسی و علوم پایه تخصصی ادامه تحصیل داده اند.

علی رغم تلاشهای گسترده جهت تعدیل رشته علوم تجربی و توفیق نسبی در این زمینه وکاهش محسوس گرایش به آن ، تاثیری برافزایش دانش آموزان به رشته ریاضی مشاهده نمی شود و بیشتر منجر به بالارفتن آمار رشته انسانی گردیده است.

علل عدم گرایش به رشته ریاضی – فیزیک :
۱- در حال حاضر تحصیل در رشته ریاضی کمتر منجر به اشتغال بویژه در مناطق غیر صنعتی کشور می شود
۲- حجم بالا ی و سنگین بودن محتوای کتب تخصصی رشته ریاضی دانش آموزان را از انتخاب این رشته دور می سازد
۳- جایگاه اجتماعی واقتصادی رشته شغل مربوط به رشته تجربی
۴- تلقی مثبت خانواده ها واجتماع به شغل های مرتبط به تحصیل در رشته تجربی
۵- اختصاص بیشترین سهم پذیرش به رشته علوم انسانی در دانشگاه فرهنگیان

به عنوان پیشنهاد اعلام می گردد ضمن تبیین اهمیت موضوع گرایش رشته ای و تلاش برای بازیابی جایگاه رشته تحصیلی ریاضی و تاکید بربهبود گرایش به این رشته تلاش های فرهنگی و همت جمعی در بین تمامی دستگاهها ضرورت دارد. و در بهبود این وضعیت آموزش و پرورش در جذب دانشجویان دانشگاه فرهنگیان باید بازنگری نماید و نسبت به اختصاص سهم بیشتر به رشته ریاضی در پذیرش رشته های مرتبط با علوم ریاضی وآموزش ابتدایی اقدام نماید. تا به سهم خود نسبت به بازیابی ارزش و جایگاه این رشته تحصیلی تلاشی نموده باشد. گرایش بی رویه اخیر به رشته علوم انسانی به جهت علاقه وماهیت این رشته تحصیلی نیست بلکه بخاطر پذیرش سهم بیشتر این رشته در دانشگاه فرهنگیان است و بررسی جدول آماری پیوست مبین این وضعیت است . لذا به جهت احیای این رشته تحصیلی وگرایش دانش آموزان با استعداد و با انگیزه در این رشته و همچنین ارتقای کیفیت سطح دانش فارغ التحصیلان ابتدایی پیشنهاد می گردد پذیرش در رشته آموزش ابتدایی از میان فارغ التحصیلان این رشته به میزان رشته علوم انسانی باشد. مضافاً بر اساس شواهد موجود فارغ التحصیلان دانشگاه فرهنگیان رشته آموزش ابتدایی که قبلاً رشته ریاضی فیزیک بوده اند به جهت احاطه علمی بر دروس ریاضی و علوم پایه اکثراً جزو فارغ التحصیلان و آموزگاران موفق در این رشته تحصیلی بوده اند.

مقالات مرتبط

پاسخ