درس دهم هدیه های آسمان پایه ششم ابتدایی | آداب زندگی | متن درس و سوالات و پاسخ فعالیت ها | مومکا

درس دهم هدیه های آسمانی پایه ششم ابتدایی - آداب زندگی - کلاس اینترنتی ما - مومکا - momeka.ir

کلاس اینترنتی ما ( مومکا ) – متن کتاب درسی و سوالات متن درس، پاسخ فعالیت ها و سوالات و بررسی صفحه به صفحه و خط به خط  درس دهم کتاب هدیه های آسمان پایه ششم ابتدایی به نام آداب زندگی در زیر آورده شده است. امید است که از آن بهره گرفته و استفاده لازم را ببرید.

درس دهم هدیه های آسمان پایه ششم ابتدایی آداب زندگی (توضیح درس)
با هرکس روبه رو می‌شد، از بزرگ و کوچک، در سلام کردن بر آن‌ها پیشی می‌گرفت. همیشه لبخند بر لب داشت، امّا بلند نمی‌خندید. در کنار مردم می‌نشست و برای خود جای مخصوصی نداشت. خوش رو و خوش اخلاق بود و می‌فرمود:
«خداوند کسی را که با ترش رویی با دیگران دیدار کند، دوست ندارد».
هرکه با او سخن می‌گفت به سخنانش گوش می‌داد تا سخنش پایان یابد. نزد ایشان همه به نوبت سخن می‌گفتند.
هرگاه مهمانی برای وی می‌آمد به احترام او از جا برمی‌خاست و چند قدمی به استقبالش می‌رفت.
آنچه خواندیم، گوشه‌ای از آدابی بود که پیامبر در ارتباط با دیگران رعایت می‌کرد.
چه خوب است که ما نیز سعی کنیم به پیروی از پیامبرمان در گفتار و رفتار خود با دیگران به خوبی عمل کنیم.
به رفتارهایی که ما هنگام روبه رو شدن با دیگران و برای رعایت ادب در برابر آنها انجام می‌دهیم، آداب معاشرت می‌گویند. رعایت این آداب، نشان دهنده‌ی احترامی است که ما به دیگران می‌گذاریم.
درباره‌ی آداب معاشرت با دیگران، دستورهای زیادی در قرآن کریم هست.
این دستورها هم درباره‌ی گفتار پسندیده و هم درباره‌ی رفتار پسندیده است. عمل کردن به این دستورهای ارزشمند، مهربانی و صمیمیت را افزایش می‌دهد.
درس دهم هدیه های آسمان پایه ششم ابتدایی آداب زندگی (پاسخ فعالیت ها)

📚 گام به گام هدیه ششم
🔴 جواب فعالیت های درس ۱۰ : آداب زندگی

تدبر کنیم | گفت‌وگو کنید | با خانواده


تدبر کنیم (صفحه‌ی ۶۳ و ۶۴ کتاب درسی هدیه های آسمان ششم)


آیات ده تا دوازده سوره‌ ی حجرات را بخوانید و ترجمه آنها را کامل کنید.

آیه ۱۰ سوره حجرات

☀ اِنَمَا المُؤمِنونَ اِخوَئٌ:

مؤمنان باهم برادرند.

☀ فَاَصلِحوا بَینَ اَخَوَیکُم:

پس میان برادران تان اصلاح کنید.

☀ وَاتَقُوااللهَ:

و تقوا را پیشه کنید.

☀ لَعَلَکُم تُرحَمونَ :

تا مورد لطف و رحمت او قرار بگیرید.

آیه ۱۱ سوره حجرات

☀ یا اَیُهَا الَذینَ آمَنوا:

ای کسانی که ایمان آورده‌اید. (ای اهل ایمان)

☀ لا یَسخَر قَومٌ مِن قَومٍ:

گروهی (از شما) گروه دیگری را مسخره نکند.

☀ عَسی اَن یَکونواخَیرًا مِنهُم:

چه بسا آن‌ها از این‌ها بهتر باشند.

☀ وَ لا نِساءٌ مِن نِساءٍ:

و نه زنانی زنان دیگر را.

☀ عَسی اَن یَکُنَ خَیرًا مِنهُنَ:

چه بسا آنها بهتر از اینها باشند.

☀ وَ لا تَلمِزوا اَنفُسَکُم:

و از یکدیگر عیب جویی نکنید.

☀ وَ لا تَنابَزوا بِالاَلقابِ:

و با لقب‌های زشت و ناپسند یکدیگر را صدا نزنید.

☀ بِئسَ الِسمُ الفُسوقُ بَعدَ الایمانِ:

بسیار بد است که بر کسی بعد از ایمان، نام کفرآمیز بگذارند.

☀ وَ مَن لَم یَتُب:

و آنها که توبه نکنند،

☀ فَاُولئِکَ هُمُ الظالِمونَ:

ظالم و ستمگر هستند.

آیه ۱۲ سوره حجرات

☀ یا اَیُهَا الَذینَ آمَنوا:

ای کسانی که ایمان آورده‌اید. (ای اهل ایمان)

☀اِجتَنِبوا کَثیرًا مِنَ الظَنِ:

از گمان‌های زیاد بپرهیزید.

☀ اِنَ بَعضَ الظَنِ اِثمٌ:

چرا که برخی از گمان‌ها گناه است.

☀ وَ لا تَجَسَسوا:

و هرگز در کار دیگران تجسس نکنید.

☀ وَ لا یَغتَب بَعضُکُم بَعضًا:

و غیبت یکدیگر را نکنید.

☀ اَیُحِبُ اَحَدُکُم اَن یَأکُلَ لَحمَ اَخیهِ مَیتًا:

آیا کسی از شما دوست دارد گوشت برادر مرده‌اش را بخورد؟

☀ فَکَرِهتُموهُ:

حتماً شما چنین کاری را ناپسند می‌شمارید.

☀ وَ اتَقُوااللهَ:

پس تقوای الهی پیشه کنید.

☀ اِنَ اللهَ تَوابٌ رَحیمٌ:

قطعاً خدا توبه پذیر و مهربان است.

 • این آیات ما را به انجام دادن چه رفتارهای شایسته‌ای سفارش می‌کند؟
 1. اصلاح بین برادران دینی
 2. تقوا پیشه کردن
 3. دوست و مهربان بودن با یکدیگر.
 • از انجام دادن چه رفتارهای ناشایسته‌ای نهی می‌کند؟
 1. مسخره کردن دیگران
 2. عیب جویی از دیگران
 3. لقب زشت گذاشتن بر دیگران
 4. سو ظن داشتن نسبت به دیگران
 5. تجسس در کار دیگران
 6. غیبت کردن

در گروه‌های خود، یکی از این رفتارهای ناشایست را انتخاب کنید و درباره‌ی آن به این سؤالات پاسخ دهید:

 • این رفتار چه نتایجی را به دنبال خواهد داشت؟

باعث می‌شود که احساس امنیت نکند، روابط صمیمی کم رنگ می‌شود و دوستی‌ها را از بین می‌رود.

 • چگونه می‌توانیم از وقوع این رفتار ناشایست پیشگیری کنیم؟

با الگو قرار دادن رفتار پیامبران و امامان و توجه به زشتی عمل که باعث می‌شود از انجام این رفتار خودداری کنیم.

 • بهترین برخورد، زمانی که کسی این رفتار را جلوی ما انجام می‌دهد، چیست؟

تذکر به او به صورت دوستانه و آرام و آگاه کردن او از عواقب کارهای ناپسند.


گفت و گو کنید (صفحه‌ی ۶۵ کتاب درسی هدیه های آسمان ششم)


این متن را بخوانید.
زنگ تفریح که به صدا در آمد، بچه ها با همهمه به سمت در کلاس رفتند. من هم همراه آن ها به حیاط رفتم. در حیاط نگاهم به مریم و معصومه افتاد که گوشه‌ای نشسته بودند. صدای خنده شان از دور به گوش می‌رسید. نزدیک رفتم و سلام کردم. آنقدر گرم حرف زدن بودند که متوجّه من نشدند. درباره‌ی یکی از بچّه‌های کلاس صحبت می‌کردند و به رفتار و حرکات او می‌خندیدند.
این بار با صدای بلند گفتم:«سلام بچّه ها!»
هر دو رو به من برگشتند. مریم تا نگاهش به من افتاد، گفت: «چه خوب شد آمدی، می‌خواستم …». هنوز حرفش تمام نشده بود که معصومه گفت: «راستی عاطفه، من امروز در کلاس با بغل دستی‌ام صحبت می‌کردم و درس را خوب یاد نگرفتم. می‌توانی به من کمک کنی؟»
در این هنگام مریم سرش را نزدیک گوش معصومه برد و چیزی به او گفت. خیلی دوست داشتم بدانم چه می‌گویند. شاید داشتند درباره‌ی من حرف می‌زدند. شاید هم … .
در این فکرها بودم که ناگهان زنگ مدرسه به صدا درآمد.
اکنون برای پاسخ به این سؤالات با دوستان خود در کلاس گفت وگو کنید.
– چه رفتارهای ناپسندی در این داستان می‌بینید؟ 
 • در گوشی صحبت کردن
 • ایجاد ظن و گمان
 • مسخره کردن دیگران
 • مشغول صحبت بودن و گوش ندادن به درس

– اگر ببینید، دوستتان کسی را مسخره می‌کند، چه می‌کنید؟ 

به او تذکر می دهم که چنین کاری را انجام ندهد و اگر ادامه داد از فاصله می گیرم و به حرف ها و رفتارش توجه نخواهم کرد تا متوجه شد که من ناراحت شده ام.


با خانواده (صفحه‌ی ۶۵ کتاب درسی هدیه های آسمان ششم)


درباره ی آداب دید و بازدید در اسلام با اعضای خانواده ی خود گفت و گو کنید و نتیجه ی آن را در کلاس گزارش دهید.

دوستان و همراهان گرامی، شما می توانید در بخش نظرات پاسخ این سوال را بفرستید تا به اسم خودتان در این بخش ثبت شود.

درس دهم هدیه های آسمان پایه ششم ابتدایی آداب زندگی (سوالات متن درس)

درس دهم هدیه های آسمان کلاس ششم با عنوان “آداب زندگی” می‌باشد. سوالات متن درس همراه با پاسخنامه:

درس ۱۰ « آداب زندگی »


١- بخشی از آدابی که پیامبر (ص) در ارتباط خود با دیگران رعایت می کرد چیست؟

در سلام کردن بر آن ها پیشی می گرفت. همیشه لبخند بر لب داشت در کنار مردم می نشست و برای خود جای مخصوصی نداشت. خوش رو و خوش اخلاق بود به سخنان دیگران گوش می داد از مهمان به خوبی و احترام پذیرایی می کرد.

۲- آداب معاشرت چیست؟

به رفتارهایی که ما هنگام روبه رو شدن با دیگران و برای رعایت ادب در برابر آنان انجام می دهیم، آداب معاشرت می گویند.

۳- رعایت آداب معاشرت نشانه ی چیست ؟

رعایت این آداب نشان دهنده احترامی است که ما به فرد مقابل خود می گذاریم.

۴- در قرآن درباره آداب معاشرت چه سفارشی شده است؟

با مردم به نیکی سخن بگویید.

۵- انجام دادن آداب معاشرت می تواند باعث چه چیز هایی بشود؟

عمل به آداب معاشرت می تواند صمیمیت و مهربانی را در بین ما افزایش دهد و جلوی برخی ناراحتی ها و کدورت ها را بگیرد.

۶- چند نمونه از آداب معاشرت که در دین ما وجود دارد را بنویسید؟

 • سکوت به هنگام صحبت دیگران
 • درگوشی صحبت نکردن
 • دوری از مسخره کردن
 • احترام به بزرگ ترها

۷- در هنگام صحبت با دیگران چگونه باید عمل کنیم؟

آرام سخن بگوییم، صدای خود را بلند نکنیم و با داد و فریاد حرف نزنیم. وقتی کسی با ما صحبت می کند، نیز مراقب باشیم سخن او را قطع نکنیم.

۸- حضرت محمد (ص) در مورد قطع کردن سخن دیگران چه فرموده است؟

هرکس سخن دیگری را قطع کند، گویا به صورتش چنگ زده است.

۹- چرا در جمع نباید در گوشی صحبت کرد؟

زیرا دیگران فکر می کنند که ما درباره آن ها حرف می زنیم و این کار موجب ناراحتی آنان می شود .

۱۰ . خداوند در قرآن درباره صحبت در گوشی چه فرموده است؟

درگوشی صحبت کردن، از کارهای شیطان است.

۱۱- پیامبر درباره احترام به بزرگترها چه فرموده است؟

احترام به سالمندان، احترام گذاشتن به خداوند است.

۱۲- چند نمونه از مواردی که برای احترام به بزرگترها باید رعایت کرد بنویسید؟

جلوتر از بزرگترها حرکت نکنیم، هنگام نشستن به آن ها پشت نکنیم، پای خود را پیش آن ها دراز نکنیم و از هر کاری که بی احترامی به آن هاست، خودداری کنیم.

درس دهم هدیه های آسمان پایه ششم ابتدایی آداب زندگی (سوالات امتحانی)

درس دهم هدیه های آسمان کلاس ششم با عنوان “آداب زندگی” می‌باشد. سوالات امتحانی (آزمون) درس:

آزمون (سوال امتحانی) درس ۱۰ هدیه های آسمان ششم : « آداب زندگی »

(بر روی تصاویر کلیک کنید)

نمونه سوال های هدیه های آسمان پایه ششم درس دهم-آداب زندگی-کلاس اینترنتی ما - مومکا- momeka.ir (1) نمونه سوال های هدیه های آسمان پایه ششم درس دهم-آداب زندگی-کلاس اینترنتی ما - مومکا- momeka.ir (1)

منبع سوال امتحانی : سایت نمره یار


آزمون (سوال امتحانی) درس ۷ تا ۱۰ ( هفتم تا دهم ) هدیه های آسمان ششم

(بر روی تصاویر کلیک کنید)

ارزشیابی-مستمر-درس-7-8-9-10-هدیه-های-آسمان-ششم-ابتدایی_momeka.ir_1ارزشیابی-مستمر-درس-7-8-9-10-هدیه-های-آسمان-ششم-ابتدایی_momeka.ir_2

منبع سوال امتحانی : سایت بیاموز

لینک صفحه های مهم و مرتبط و پیشنهادی سایت 

صفحه کلاس اینترنتی ما ( مومکا ) در آپارات – ورود به صفحه

کتاب هدیه های آسمان ششم ابتدایی ( سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ ) – دانلود

صفحه مربوط به مطالب هدیه های آسمان ششم ابتدایی – ورود به صفحه

ورود به کلاس اینترنتی ما (مومکا) – ورود به صفحه

ثبت نام در کلاس اینترنتی ما (مومکا) – ورود به صفحه

مقالات مرتبط

3.7 3 votes
ارزش و کیفیت مطلب
guest
3 دیدگاه ها
Inline Feedbacks
مشاهده تمام نظرات
فاطیما

هیییی بدک نیست اما جواب نداره😡😡

فاطیما

فقط سوال

ناشناس

خیییییییییییییییلی بد

3
0
دوست دارید عقاید خود را با دیگران به اشتراک بگذارید؟x
()
x