آموزش ریاضی ششم درس اول مبحث بخش پذیری بر ۳ و ۹

ریاضی ششم
کلاس اینترنتی ما (مومکا) – درس اول کتاب ریاضی پایه ششم ابتدایی مربوط به مبحث بخش پذیری بر اعداد ۳ و ۹ می باشد که در زیر آموزش این موضوع آورده شده است.
جهت مشاهده فیلم های آموزشی بیشتر به صفحه ما در آپارات مراجعه کنید.

مقالات مرتبط

پاسخ